Er is in de Kempengemeentes bijna 2 decennia gepraat over een nieuw grootschalig industrieterrein. Toen het besluit was gevallen wilde de directie van het KBP een promotiefilm door ons laten maken, om de verkoop te stimuleren.

Een groot succes werd het dankzij de medewerking van een aantal beeldbepalende Kempische ondernemers. Daarna begon het balletje te rollen....